THÔNG TIN DỰ ÁN Dự án: Phòng Hội Trường 150 người Vị trí: Thành Phố Hồ Chí Minh Yêu cầu khách hàng: phòng hội trường sức chứa 150 người ngồi, có bục Hạng mục Thiết kế – thi công: Phòng hội trường Diện tích Thiết kế – thi công: >100m2 Thời gian thi công: 2-3 tuần

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Dự án: Phòng Hội Trường 150 người
  • Vị trí: Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Yêu cầu khách hàng: phòng hội trường sức chứa 150 người ngồi, có bục
  • Hạng mục Thiết kế – thi công: Phòng hội trường
  • Diện tích Thiết kế – thi công: >100m2
  • Thời gian thi công: 2-3 tuần

Hội trường 150 người
Hội trường 150 người
Hội trường 150 người
Hội trường 150 người