Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Dự án: Phòng họp
  • Vị trí: Bình Dương
  • Yêu cầu khách hàng: thiết kế hiện đại, tiện nghi
  • Hạng mục Thiết kế – thi công: phòng họp
  • Diện tích Thiết kế – thi công: >15m2
  • Thời gian thi công: 1-2 tuần